top of page

Maritime Center Fredrikstad skifter navn til Isegran Fartøyvern!

Vi har over flere år gått med tanker om å bytte navn på vår bedrift. Vi ønsker et navn som knytter oss mer til Isegran, og til hva vi driver med. I løpet av høsten vil vi også presentere noen nye satsingsområder, og i den forbindelse gjennomfører vi nå navneendringen og vil fra august av være Isegran Fartøyvern. De samme dyktige håndverkerne, det samme hyggelige miljøet, men nytt navn.

Isegran Fartøyvern utfører alle typer av reparasjoner, restaureringsoppdrag på større seilfartøyer, seilskøyter, klassiske seil og motorbåter. Vi tør påstå at alle våre ansatte har høy yrkesstolthet og utfører arbeidene grundig og med stor nøyaktighet til riktig pris. Vi satser mye på god servise opp mot våre kunder, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra kunder som føler seg velkommen til oss og blir en del av et spennende og kreativt miljø.

g
m
Colin-Archer
a
Slide287
MCF.masteloft
a
Bjørneby
bottom of page